[GIS Book/DJVU] Analiza matematyczna 2: przykłady i zadania

Share on:

Description

To pierwsza część zestawu podręczników do Analizy matematycznej 1. Książka zawiera zagadnienia teoretyczne omawiane na wykładach z tego przedmiotu. Materiał w podręczniku obejmuje rachunek różniczkowy oraz całkowy funkcji jednej zmiennej wraz z zastosowaniami w geometrii, fizyce i technice. Przedstawione zagadnienia zakończone są ćwiczeniami, przy czym początkowe z nich są z reguły najprostsze. Do wszystkich ćwiczeń podane są odpowiedzi lub wskazówki. Podręcznik jest bogato ilustrowany (zawiera ponad 300 rysunków i wykresów). W obecnym wydaniu zmieniono niektóre dowody twierdzeń, a ponadto dołączono nowe ćwiczenia oraz rysunki. Książka jest przeznaczona głównie dla studentów politechnik. Mogą z niej korzystać także studenci uczelni ekonomicznych, pedagogicznych i rolniczych oraz wydziałów nauk ścisłych uniwersytetów.

Book Info

Analiza matematyczna 2: przykłady i zadania

Author(s): Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas

Publisher: Oficyna Wydawnicza GIS, Year: 2002

ISBN: 8385941878,9788385941873

Download

Join the group as followed to get more info.

Join Group

Due to copyright or some other issues, the resources you currently see may not be available, for more information, such as purchase, lease, second-hand transfer or other method, you can join our Telegram group, many other GIS tips would be shared here.

Telegram: Join GIS Hub Group

comments powered by Disqus