[GIS Book/PDF] Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna: przykłady i zadania

Share on:

Description

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów politechnik mających w programie tak rachunek prawdopodobieństwa jak i statystykę matematyczną. Wykład rachunku prawdopodobieństwa oparty jest na aksjomatyce Kołgomorowa. W wykładzie statystyki nacisk położony jest przede wszystkim na podanie ogólnych metod i ich zrozumienie. Publikacji towarzyszą procedury obliczeniowe ilustrujące wykład. Zadania umieszczone w skrypcie dla ilustracji zagdanień teoretycznych mają podane odpowiedzi lub wskazówki do rozwiązań. Na końcu podręcznika umieszczono zamieszczono tablice statystyczne.

Book Info

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna: przykłady i zadania

Author(s): Helena Jasiulewicz, Wojciech Kordecki

Publisher: Oficyna Wydawnicza GiS, Year: 2003

ISBN: 8389020181,9788389020185

Download

Join the group as followed to get more info.

Join Group

Due to copyright or some other issues, the resources you currently see may not be available, for more information, such as purchase, lease, second-hand transfer or other method, you can join our Telegram group, many other GIS tips would be shared here.

Telegram: Join GIS Hub Group

comments powered by Disqus